ارشد 92-مجموعه زمین شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه شیمی

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه علوم اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه علوم اقتصادی

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه علوم تربیتی1

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه علوم تربیتی2

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه علوم تربیتی3

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه علوم جغرافیایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

دریافت

۱ نظر

ارشد 92-مجموعه علوم کامپیوتر

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه فتونیک

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه فیزیک

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه کشاورزی علوم و صنایع غذایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه مدیریت اجرایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه مدیریت پروژه و ساخت

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه مدیریت

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه معماری

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه مهندسی برق

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه مهندسی صنایع

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه مهندسی عمران

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

دریافت

۱ نظر

ارشد 92-مجموعه مهندسی کامپیوتر

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه مهندسی کشاورزی آب

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه مهندسی کشاورزی دام و طیور

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مجموعه مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

دریافت

۰ نظر

ارشد 92-مهندسی کشاورزی-علوم خاک

دریافت

۰ نظر

فردا آخرین مهلت تکمیل ظرفیت کنکور ارشد ۹۶/ ثبت نام ۷۴ هزار نفر

مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۶ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ساعت ۲۴ فردا یکشنبه ۳۰ مهر پایان می یابد.

۰ نظر
ایدوکو